Stadion lekkoatletyczny dla Gminy Siechnice

MKW Budownictwo realizowało tą inwestycję od Grudnia 2014 r. do 31.062015 r. i było ostatnim wykonawcą opisanego poniżej zakresu robót, i mieliśmy przyjemność wraz z Urzędem Gminy Siechnice uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Równolegle firma Saltex Europa Sp. z o.o. prowadziła prace po sąsiedzku również w ramach dokończenia tej Inwestycji, jednak na osobnym odcinku roboczym dotyczącym płyty głównej, bieżni i trybun – za miłą współpracę dziękujemy również w tym miejscu.

Dokładna nazwa realizowanej inwestycji:
„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU „ODRA-VELO” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w podziale na 3 zadania: 1) Dokończenie budowy budynku technicznego zaplecza kortów wraz z naprawą (wzmocnieniem) konstrukcji stalowej, 2) Dokończenie budowy kortów wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi nawierzchni oraz ogrodzenia, 3) Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi”.

Zakres prac był duży, jak na przewidziany okres realizacji, a specyfika dokończenia budowy „po kimś” jest zawsze dużym wyzwaniem, dlatego cała inwestycja rozpoczęła się wykonaniem pakietu prac naprawczych konstrukcji stalowej w oparciu o wykonane ekspertyzy technicznej i szczegółowe projekty wykonawcze prac naprawczych. Inwestycja może nie wydawać się dużym osiągnięciem dla firmy budowlanej z dużymi ambicjami, jednak jej ukończenie i doprowadzenie do użytkowania pokazuje, że MKW Budownictwo jest w stanie poprowadzić każdą inwestycję niezależnie od jej aktualnego zaawansowania, jak również naprawić błędy i wyeliminować zagrożenie ewentualnych strat dla Inwestora.