Budowa uniwersalnej strzelnicy bojowej dla czołgów na poligonie w Biedrusku

Budowa uniwersalnej strzelnicy bojowej dla czołgów na poligonie w Biedrusku pod Poznaniem była realizowana przez MKW Budownictwo od kwietnia 2015 r. do czerwca 2016 r. jako główny wykonawca robót konstrukcyjno-budowlanych dla Generalnego Wykonawcy – firmy Elektrotim S.A. Była to kolejna niespotykana budowa powiększająca doświadczenie firmy MKW Budownictwo w realizacji kontraktów specjalnych. W ramach realizowanego projektu firma MKW Budownictwo wykonała na obszarze ponad 200 hektarów kapitalny remont wraz z rozbudową budynku Stanowiska Dowodzenia, 3 żelbetowe schrony podziemne, budynek techniczny napędów celów ruchomych, 4 budynki napędów celów ruchomych wraz z murami oporowymi, 4 płyty do zawracania czołgów jako konstrukcje zespolone żelbetowo-stalowe, fundamenty pod rolki prowadzące, fundamenty pod sygnalizatory ścieżek strzelań oraz 172 żelbetowe ukrycia celów ciężkich i lekkich.