Renowacja zabytków

Jedną z najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych branż budownictwa jest renowacja zabytków. Współdziałanie z konserwatorem zabytków, archeologiem i projektantem może nastręczyć wielu problemów Inwestorowi, szczególnie gdy wykonawca nie zawsze zdaje sobie sprawę z wagi wykonywanych prac. Jednym z obiektów zrealizowanych przez MKW Budownictwo jest kompleksowy remont wraz z przebudową i zmianą funkcji obiektu dla domu mieszkalnego przy Pałacu Krobielowice. Realizacja szczegółowych zaleceń konserwatora zabytków, współdziałanie z projektantem, nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami, pogodzenie oczekiwanej wysokiej jakości prowadzonych prac z zachowaniem oryginalnej technologii wykonania przy ograniczeniu galopujących kosztów inwestycji są jednym z największych osiągnięć MKW Budownictwo przy renowacji obiektów zabytkowych, szczególnie biorąc pod uwagę fakt zadowolenia Inwestora i zaproszenia do realizacji kolejnych etapów renowacji kompleksu w Krobielowicach. Oczywiście nie ograniczamy się jedynie do realizacji tylko dużych projektów, ponieważ specyfika renowacji zabytków, wymagane ogromne doświadczenie, wyspecjalizowane zaplecze techniczne, posiadanie udokumentowanego przez konserwatora zabytków doświadczenie kadry kierowniczej bardzo często odstrasza inwestorów od podejmowania prób ratowania zabytków lub ich fragmentów.
MKW Budownictwo dzięki wiedzy i doświadczeniu oferuje swoje usługi również w tym zakresie na każdym etapie realizacji inwestycji od fachowego doradztwa po kompleksowe wykonanie.