Kamil Mazurkiewicz

Kamil Mazurkiewicz – inżynier z krwi i kości. Uprawniony do kierowania robotami budowlanym w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Twardy negocjator, mężczyzna, który żadnej pracy się nie boi. Czasami oczekuje pomocy, ale zazwyczaj nikt nie zdąży, bo Kamil już sam to zrobił.

bezpośredni kontakt:
e-mail: kamil.mazurkiewicz@mkwbudownictwo.pl
tel: +48 691 692 021